Προκήρυξη δημοπρασίας για την "Προμήθεια ελαστικών"

  • Print

Προκήρυξη δημοπρασίας για την "Προμήθεια ελαστικών"

Ο Δήμος Πολυγύρου προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια ελαστικών» για τις ανάγκες του Δήμου Πολυγύρου.

Κατεβάστε την περίληψη της διακήρυξης εδώ.

Κατεβάστε τη διακήρυξη εδώ.

Κατεβάστε τη μελέτη εδώ.