Περίληψη διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού του έργου "Βελτίωση ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Ορμύλιας"

  • Print

Ο Δήμος Πολυγύρου προκηρύσσει τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού του έργου "Βελτίωση ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Ορμύλιας".

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο