Ξεκινά η ανάπλαση κεντρικής και παραλιακής οδού Τ.Κ. Μεταμόρφωσης

  • Print

metamorfosiΈνα ακόμη έργο για τον Δήμο Πολυγύρου ξεκινά από σήμερα, μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ανάθεσης στην ανάδοχο εταιρεία και συγκεκριμένα η «Ανάπλαση της παραλιακής και κεντρικής οδού της Τοπικής Κοινότητας Μεταμόρφωσης».

Το έργο, προϋπολογισμού 1.011.972,57 € χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη», άξονας προτεραιότητας «07-Αειφόρος ανάπτυξης και ποιότητα ζωής στην ΠΚΜ» και έχει συνολική προθεσμία περάτωσης τους δέκα επτά μήνες.

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου, κ. Αστέριος Ζωγράφος τόνισε: «Ακόμη ένα έργο ξεκινά για τον Δήμο Πολυγύρου, που αφορά στην αναβάθμιση της Τοπικής Κοινότητας Μεταμόρφωσης, τόσο της κεντρικής όσο και της παραλιακής οδού. Πιστεύουμε ότι μετά την ολοκλήρωση του έργου η εικόνα του χωριού θα αλλάξει και θα ενισχύσει τα μέγιστα στην τουριστική της ανάπτυξη και θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Οι προσπάθειές μας για την αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων που μας δίνονται συνεχίζονται ακατάπαυστα έχοντας πάντα κατά νου τις προγραμματικές μας δεσμεύσεις με στόχο την αναβάθμιση και ανάδειξη της περιοχής μας».