1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Eξόρυξης Aποβλήτων

  • Print

poster finalΜε στόχο την ενημέρωση των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων αλλά και του κοινού για την εναλλακτική πρόταση της ανάκτησης χρήσιμων υλικών, γης και ενέργειας από χώρους διάθεσης αποβλήτων μέσω της εξόρυξης και κατάλληλης επεξεργασίας τους πραγματοποιείται το "1ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ" την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου ειδικοί επιστήμονες θα παρουσιάσουν τις λεπτομέρειες της μεθόδου εξόρυξης και διαχείρισης αποβλήτων, θα αναλύσουν τεχνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα και θα επικεντρωθούν στις δυνατότητες εφαρμογής της μεθόδου στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Το συνέδριο υλοποιείται και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο των δράσεων του Έργου LIFE+ reclaim της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2013 με σκοπό την κατασκευή μιας προσωρινής πιλοτικής εφαρμογής σε παραγωγική κλίμακα, προκειμένου να γίνει εξόρυξη απορριμμάτων από υφιστάμενα κύτταρα ενός ΧΥΤΑ στη Β. Ελλάδα (ΧΥΤΑ Πολυγύρου), να διαχωριστούν τα χρήσιμα υλικά και να παραχθούν τα κατάλληλα προϊόντα μετάλλων, τα οποία μπορούν μετέπειτα να τροφοδοτήσουν μια μεταλλουργική μονάδα.

Στο πλαίσιο υλοποίησής του θα πραγματοποιηθούν δράσεις ευαισθητοποίησης κοινού σε σχέση με τα οφέλη της επεξεργασίας των αποβλήτων μετά τη διάθεσή τους, όπως είναι η ενδεχόμενη ανάκτηση φυσικών πόρων και η αποκατάσταση του περιβάλλοντος.

Το Έργο LIFE+ reclaim συντονίζεται από την εταιρεία ENVECO A.E. ενώ οι συμπράττοντες είναι η ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., ο Δήμος Πολυγύρου και η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του ΕΜΠ.

Οι εργασίες του "1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ" θα λάβουν χώρα την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη, στο Met Hotel, από τις 9.30 π.μ. έως τις 6.00 μ.μ. Την προηγούμενη μέρα, Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014, από τις 4.00 μ.μ. έως τις 8.00 μ.μ., στο Δημαρχείο Πολυγύρου, θα πραγματοποιηθεί τοπικό σεμινάριο – workshop με θέμα: "Εξόρυξη Αποβλήτων: μια νέα προσέγγιση στη διαχείριση απορριμμάτων" και θα συζητηθούν θέματα σχετικά με το έργο.

Πληροφορίες στον ιστότοπο του συνεδρίου www.erasmus.gr/microsites/1034

Δείτε το το πρόγραμμα του συνεδρίου εδώ.