Δωρεάν θεατρικές παραστάσεις με εισιτήρια ΟΓΑ – Αιτήσεις στα ΚΕΠ

  • Print

theatroΤην ευκαιρία να παρακολουθήσουν δωρεάν θεατρικές παραστάσεις το φετινό καλοκαίρι θα έχουν οι δικαιούχοι του προγράμματος της Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ.

Το πρόγραμμα θα ισχύσει από 1-7-2014 έως 31-5-2015.

Δικαιούχοι είναι 93.000 άτομα σε όλη τη χώρα και φέτος, για πρώτη φορά, ως κριτήριο επιλογής καθορίζεται η κλήρωση, εφ' όσον ο αριθμός των αιτήσεων συμμετοχής υπερβεί τον εγκεκριμένο αριθμό δικαιούχων.

Οι κληρωθέντες δικαιούχοι θα προμηθευτούν τα δελτία θεάματος από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), προκειμένου να παρακολουθήσουν παραστάσεις των συμβεβλημένων θεατρικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και των παιδικών σκηνών και θα επιλέγουν το θέατρο της προτίμησης τους από τον αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ στο www.oga.gr κατάλογο των συμβεβλημένων θεάτρων.

Για κάθε Δελτίο θεάματος, η θεατρική επιχείρηση επιδοτείται από τον Λ.Α.Ε/ΟΓΑ με το ποσό των δεκαπέντε Ευρώ (Ευρώ 15,00) για την Κεντρική Σκηνή και δώδεκα Ευρώ (Ευρώ 12,00) για την Παιδική Σκηνή.

Δεν υπάρχει οικονομική συμμετοχή του δικαιούχου.

Τα Δελτία θεάματος ισχύουν για όλες τις παραστάσεις, τακτικές βραδινές,  απογευματινές ή λαϊκές απογευματινές, περιλαμβανομένων και αυτών του Σαββάτου και Κυριακής και για θέση πλατείας.

Το Δελτίο Θεάματος είναι αυστηρά προσωπικό, ισχύει αποκλειστικά για το δικαιούχο και απαγορεύεται η χρήση του από άλλα άτομα.

Παιδιά μέχρι τριών (3) ετών (γεννηθέντα από 1-1-2012 και μετά) δεν δικαιούνται Δελτίο  Θεάματος.

Το Δελτίο Θεάματος πρέπει να υπογράφεται από το δικαιούχο πριν το παραδώσει στο θέατρο επιλογής του.

Ο δικαιούχος που έχει εξασφαλίσει θέση, δικαιούται εμφανιζόμενος μισή ώρα τουλάχιστον πριν του ορισμένου χρόνου έναρξης της παράστασης, να αναβάλει τη χρήση του Δελτίου και να ζητήσει την επιστροφή των αποκομμάτων, που έχουν κρατηθεί από τον ταμία, ο οποίος υποχρεούται να τα επιστρέψει στο δικαιούχο, ώστε αυτός να μην απολέσει το δικαίωμα της δωρεάν ψυχαγωγίας.

Περισσότερες πληροφορίες στο ΚΕΠ του Δήμου και στο τηλέφωνο 23713500.