Λειτουργία λαϊκών αγορών Πολυγύρου, Ορμύλιας, Γαλάτιστας

  • Print

Ανακοινώνονται τα ονόματα παραγωγών και πωλητών που θα δραστηριοποιηθούν στη Λαϊκή Αγορά Πολυγύρου (Σάββατο 29-05-2021), στη Λαϊκή Αγορά Ορμύλιας (Δευτέρα 31-05-2021) και πληροφορίες για την Λαϊκή Αγορά Γαλάτιστας (Τετάρτη 02-06-2021), όπως έχουν καθοριστεί βάσει της τρέχουσας νομοθεσίας.

Δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση