Αιτήσεις για τη χρήση αιγιαλού και παραλίας

  • Print

Από το Δήμο Πολυγύρου ανακοινώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν το δικαίωμα και επιθυμούν να κάνουν χρήση αιγιαλού και παραλίας στο Δήμο Πολυγύρου σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ10Β1027032/ΕΞ2014/1033/11-2-2014 (ΦΕΚ 328/13-02-2014 τεύχος Β΄), θα πρέπει να προσέλθουν στα γραφεία της Δημοτικής Ενότητας Πολυγύρου (Δημαρχείο Πολυγύρου) και της Δημοτικής Ενότητας Ορμύλιας (πρώην Δημαρχείο Ορμύλιας) και να υποβάλλουν την αίτησή τους.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2371350789 και 2371351030.

Προσοχή! Οι ενδιαφερόμενοι, που μεταξύ της επιχείρησής τους και του αιγιαλού–παραλίας παρεμβάλλεται δημόσια έκταση - παλιός αιγιαλός -, θα πρέπει να απευθυνθούν άμεσα στην Κτηματική Υπηρεσία Χαλκιδικής, για τη σχετική αίτηση.

Τηλέφωνα επικοινωνίας Κτηματικής Υπηρεσίας 2371022490 και 2371024391.

Η διαχείριση του αιγιαλού και της παραλίας θα γίνει με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που ισχύουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2971/01 και της ΚΥΑ Δ10Β1027032/ΕΞ2014/1033/11-2-2014 (ΦΕΚ 328/13-02-2014 τεύχος Β΄).