Αποτελέσματα προκήρυξης γυμναστών

  • Print

Το Μορφωτικό – Πολιτιστικό - Αθλητικό και Κοινωνικό Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Πολυγύρου "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ" ανακοινώνει τη σειρά κατάταξης και την επιλογή των των υποψηφίων, που υπέβαλλαν αίτηση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου υπ' αριθ. 507/19-12-2013 για την ειδικότητα Καθηγητών Φυσικής Αγωγής.

Κατεβάστε την επιλογή των υποψηφίων εδώ

Κατεβάστε την κατάταξη των υποψηφίων εδώ