Στα Κ.Ε.Π. οι αιτήσεις για τις θέσεις Κοινωφελούς Χαρακτήρα

  • Print

Από το Δήμο Πολυγύρου ανακοινώνεται ότι τα ΚΕΠ του Δήμου εξυπηρετούν τους δημότες, προκειμένου να συντάξουν – υποβάλουν την αίτηση για το πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα του Ο.Α.Ε.Δ., που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

Πρόκειται για θέσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης και η προκήρυξη λήγει στις 11 Οκτωβρίου 2013.