espa

ermisΕθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης

menoumeasfaleis

govgrbeta

drp908

banner3

 • blekas
 • compost
 • electrocycle logo 0
 • logo ana kap pap
 • reclaim
 • recycle2017
 • container

communitycentre

logokep

dark blue el

Αρμοδιότητες Αντιδημάρχων

Αρ. Απόφασης: 1621
01/09/2019

ΘΕΜΑ: Ορισμός Αντιδημάρχων & καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 68 του Ν.4555/2018 (Α΄133) αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων, την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Δήμαρχο και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
2. Την υπ' αριθμ. 82/59633/20.08.2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων» (ΑΔΑ: ΨΨ3Ψ465ΧΘ7-5ΑΜ).
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 92 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε την παραγράφου 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με την αντιμισθία των Αντιδημάρχων.
4. Το γεγονός ότι ο Δήμος Πολυγύρου εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 του Ν. 3852/ 2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν έως πέντε (5) Αντιδήμαρχοι.
5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου ΦΕΚ 504/28.02.2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ


Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Πολυγύρου, με θητεία από 01.09.2019 μέχρι 30.08.2021, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:


1. Τον κ. Βορδό Χρήστο ως άμισθο Αντιδήμαρχο του Δήμου Πολυγύρου μεταβιβάζοντας σ’ αυτόν τις παρακάτω συγκεκριμένες αρμοδιότητες που αφορούν:
• Θέματα Προγραμματισμού Διαφάνειας, Νέων Τεχνολογιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
• Θέματα ανάπτυξης του ανθρωπίνου δυναμικού και εξυπηρέτησης πολιτών
• Θέματα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
• Θέματα Κοινωνικής φροντίδας – Πρόνοιας
• Θέματα Πολεοδομίας
• Θέματα Παιδείας
• Θέματα Πολιτισμού – Τουρισμού και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (αδειοδοτήσεις, σφραγίσεις, αποσφραγίσεις, αφαιρέσεις αδειών κτλ)
• Θέματα Τεχνικών Υπηρεσιών
• Τη διενέργεια των πράξεων διαχείρισης των λογαριασμών του Δήμου Πολυγύρου (εκκαθάριση, υπογραφή ενταλμάτων)
• Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν σε όλες τις δημοτικές ενότητες, παράλληλα και διαζευτικά με τον Γεν. Γραμματέα κ. Στέργιο Γκόγκο και τους κατά τόπους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους ή εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους.
Ο ανωτέρω κατά την διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν την λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.
Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Βορδός που αναπληρώνει το Δήμαρχο.
Ορίζεται αναπληρωτής του Δημάρχου – Ληξιάρχου στο Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας Πολυγύρου, με την αρμοδιότητα υπογραφής ληξιαρχικών πράξεων και επικύρωσης αντιγράφων αυτών σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου ως Ληξιάρχου.
Την αρμοδιότητα του Αντιδημάρχου κ. Χρήστου Βορδού όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος.


2. Τον κ. Ζαγγίλα Δημήτριο ως άμισθο Αντιδήμαρχο του Δήμου Πολυγύρου, και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω συγκεκριμένες αρμοδιότητες που αφορούν: α)
• Θέματα καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού-ανακύκλωσης & πολιτικής προστασίας του Δήμου
• Θέματα συντήρησης οδικού & αγροτικού δικτύου του Δήμου
• Θέματα συντήρησης και επισκευής μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου
β)Κατά τόπο τις παρακάτω αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Πολυγύρου:
• Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Πολυγύρου
• Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα Πολυγύρου
• Έχει την ευθύνη λειτουργίας των παιδικών χαρών που βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα Πολυγύρου
• Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις υπηρεσίες του Δήμου, παράλληλα και διαζευκτικά με τον Αντιδήμαρχο κ. Βορδό Χρήστο, το Γενικό Γραμματέα Γκόγκο Στέργιο και τους εξουσιοδοτημένους για το σκοπό αυτό υπαλλήλους και κατά τόπον Δημοτικούς Συμβούλους
• Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων Κρήμνης, Σανών και Παλαιοκάστρου, για την επίλυση των προβλημάτων τους.
• Είναι υπεύθυνος για θέματα ύδρευσης και αποχέτευσης
• Έχει την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία των κοιμητηρίων και την ευθύνη που αφορούν στα θέματα των αδέσποτων & δεσποζόντων ζώων, καθώς και της περισυλλογής των νεκρών αδέσποτων ζώων

• Ορίζεται αναπληρωτής του Αντιδημάρχου κ. Βορδού Χρήστου στα καθήκοντά του ως αναπληρωτού του Δημάρχου-Ληξιάρχου στο Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας Πολυγύρου, με την αρμοδιότητα υπογραφής ληξιαρχικών πράξεων και επικύρωσης αντιγράφων αυτών σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου (κ. Βορδού Χρήστου).

Τέλος σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου κ. Βορδού Χρήστου, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Ζαγγίλα Δημήτριο.


3. Τον κ. Ματέα Γεώργιο ως έμμισθο Αντιδήμαρχο του Δήμου Πολυγύρου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω συγκεκριμένες αρμοδιότητες που αφορούν: α)
• Θέματα τάξης και υγείας του Δήμου
β)Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Ορμύλιας που αφορούν:
• Τα Καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος (αδειοδοτήσεις, σφραγίσεις, αποσφραγίσεις, αφαιρέσεις αδειών, κ.λ.π.)
• Την ευθύνη λειτουργίας των αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Ορμύλιας
• Την ευθύνη λειτουργίας των παιδικών χαρών
• Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Ορμύλιας
• Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Ορμύλιας
• Την ευθύνη για θέματα ύδρευσης, αποχέτευσης και κοιμητηρίων και την ευθύνη που αφορά στα θέματα των αδέσποτων & δεσποζόντων ζώων, καθώς και της περισυλλογής των νεκρών αδέσποτων ζώων
• Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Δήμου, που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Ορμύλιας, παράλληλα και διαζευτικά με τους εξουσιοδοτημένους από το Δήμαρχο, για το σκοπό αυτό, υπαλλήλους, τους Αντιδημάρχους κ.κ. Βορδό Χρήστο και Ζαγγίλα Δημήτριο και το Γενικό Γραμματέα κ. Γκόγκο Στέργιο.
• Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Ορμύλιας για την επίλυση των προβλημάτων τους

4.τον κ. Σιμώνη Ιωάννη ως έμμισθο Αντιδήμαρχο του Δήμου Πολυγύρου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω συγκεκριμένες αρμοδιότητες που αφορούν: α)
• Θέματα Γεωργίας, Αλιείας και Κτηνοτροφίας του Δήμου
β)Κατά τόπο τις παρακάτω αρμοδιότητες στην Δημοτική Ενότητα Ανθεμούντα που αφορούν:
• Τα Καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος (αδειοδοτήσεις, σφραγίσεις, αποσφραγίσεις, αφαιρέσεις αδειών, κ.λ.π.)
• Την ευθύνη λειτουργίας των αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Ανθεμούντα
• Την ευθύνη λειτουργίας των παιδικών χαρών
• Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Ανθεμούντα
• Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Ανθεμούντα
• Την ευθύνη για θέματα ύδρευσης, αποχέτευσης και κοιμητηρίων και την ευθύνη που αφορούν στα θέματα των αδέσποτων & δεσποζόντων ζώων, καθώς και της περισυλλογής των νεκρών αδέσποτων ζώων
• Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Δήμου, που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Ανθεμούντα, παράλληλα και διαζευτικά με τους εξουσιοδοτημένους από το Δήμαρχο, για το σκοπό αυτό, υπαλλήλους, τους Αντιδημάρχους κ.κ. Βορδό Χρήστο και Ζαγγίλα Δημήτριο και το Γενικό Γραμματέα κ. Γκόγκο Στέργιο.
• Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Ανθεμούντα για την επίλυση των προβλημάτων τους

και με την απόφαση 585-4/5/2020: 

5. Ορίζει τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Κομπόγιαννο Χρήστο, ως έμμισθο Αντιδήμαρχο του Δήμου Πολυγύρου και κατά τόπο της Δημοτικής Ενότητας Ζερβοχωρίων με θητεία από 04.05.2020 μέχρι 28.02.2022, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες που αφορούν:

 • Τα Καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος (αδειοδοτήσεις, σφραγίσεις, αποσφραγίσεις, αφαιρέσεις αδειών, κ.λ.π.)
 • Την ευθύνη λειτουργίας των αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Ζερβοχωρίων
 • Την ευθύνη λειτουργίας των παιδικών χαρών
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Ζερβοχωρίων
 • Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Ζερβοχωρίων
 • Την ευθύνη για θέματα ύδρευσης, αποχέτευσης και της ομαλής λειτουργίας των κοιμητηρίων και την ευθύνη που αφορούν στα θέματα των αδέσποτων & δεσποζόντων ζώων, καθώς και της περισυλλογής των νεκρών αδέσποτων ζώων
 • Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Δήμου, που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Ζερβοχωρίων, παράλληλα και διαζευτικά με τους εξουσιοδοτημένους από το Δήμαρχο, για το σκοπό αυτό, υπαλλήλους, τους Αντιδημάρχους κ.κ. Βορδό Χρήστο και Ζαγγίλα Δημήτριο και το Γενικό Γραμματέα κ. Γκόγκο Στέργιο.
 • Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Ζερβοχωρίων για την επίλυση των προβλημάτων τους.


Πολύγυρος 01/03/2021

 Αρ. Απόφασης: 298

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου
Έχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 68 του Ν.4555/2018 (Α΄133) αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων, την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Δήμαρχο και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
2. Την υπ' αριθμ. 82/59633/20.08.2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων» (ΑΔΑ: ΨΨ3Ψ465ΧΘ7-5ΑΜ).
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 92 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε την παραγράφου 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με την αντιμισθία των Αντιδημάρχων.
4. Το γεγονός ότι ο Δήμος Πολυγύρου εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 του Ν. 3852/ 2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν έως πέντε (5) Αντιδήμαρχοι. 5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου ΦΕΚ 504/28.02.2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 6. Το άρθρο 47 του Ν. 4647 (ΦΕΚ Α’, αρ. φύλλου 204)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ορίζει τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Νικόλαο Παπακωνσταντίνου ως άμισθο Αντιδήμαρχο του Δήμου Πολυγύρου, με θητεία από την υπογραφή του παρόντος και μέχρι την λήξη της Δημοτικής περιόδου (31/12/2023) και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:

1. Θέματα «Πρωτογενούς Τομέα Αγροτικών θεμάτων,Τοπικής Οικονομικής ανάπτυξης και Αγροτουρισμού.»
2. Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν σε όλες τις δημοτικές ενότητες, παράλληλα και διαζευτικά με τον Γεν. Γραμματέα κ. Στέργιο Γκόγκο και τους κατά τόπους εξουσιοδοτημένους Αντιδημάρχους και υπαλλήλους.
3. Ο ανωτέρω κατά την διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν την λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ