espa

ermisΕθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης

menoumeasfaleis

govgrbeta

drp908

banner3

  • blekas
  • compost
  • electrocycle logo 0
  • logo ana kap pap
  • reclaim
  • recycle2017
  • container

communitycentre

logokep

dark blue el

Ενημέρωση Πολιτών

Εγκατάσταση μονάδας αποσιδήρωσης πόσιμου νερού στην Τ.Κ. Βάβδου Δήμου Πολυγύρου (κωδ. ΟΠΣ 5028188)

Sticker website ETPA GR HighRes

 

Ο Δήμος Πολυγύρου, προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση της προμήθειας «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΑΒΔΟΥ», με προϋπολογισμό 341.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα 06/04/2020 και ώρα 14.00. Η διαδικασία ανοίγματος των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, στις 10/04/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ..

Κατεβάστε την περίληψη και την διακήρυξη


Ανάθεση Προμήθειας με Τίτλο: "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΑΒΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ" (αρ. Μελέτης : 60/2016)
Προϋπολογισμός: Γενικό Σύνολο χωρίς ΦΠΑ: 275.000,00 € - Τελικό Σύνολο με ΦΠΑ: 341.000,00 €
Αριθμός Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ - Προμήθειες: 79368
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ο Δήμος Πολυγύρου. Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 02.63.7341.016 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 του Φορέα. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2108ΕΠ00810112)
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος επεξεργασίας νερού με σκοπό την απομάκρυνση του σιδήρου από την γεώτρηση «Σκόφα», ιδιοκτησία Χριστίδη, της Τ.Κ. Βάβδου του Δήμου Πολυγύρου, Ν. Χαλκιδικής, στην οποία ανιχνεύτηκε σίδηρος πάνω από τα νομοθετικά όρια, σύμφωνα με την ΚΥΑ Υ2/2600/2001 Φ.Ε.Κ 892/11-7-2001 σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού σε συμμόρφωση με την οδηγία 98/83/ΕΚ.
Με το παραπάνω έργο επιτυγχάνεται η απομάκρυνση του σιδήρου από το νερό, ώστε να αποκτήσει το νερό τιμές σιδήρου εντός των επιτρεπτών νομοθετικά ορίων, για να καταστεί το νερό πόσιμο. Η βελτίωση της ποιότητας του νερού διασφαλίζει τη δημόσια υγεία.

Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία εδώ

 


Αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος με σκοπό την απομάκρυνση του σιδήρου από την γεώτρηση «Σκρόφα» της Τ.Κ. Βάβδου του Δήμου Πολυγύρου, Ν. Χαλκιδικής, στην οποία ανιχνεύτηκε σίδηρος πάνω από τα νομοθετικά όρια, σύμφωνα με την ΚΥΑ Υ2/2600/2001 Φ.Ε.Κ. 892/11-7-2001 σχετικά με την ποιότητα νερού σε συμμόρφωση με την οδηγία 98/83/ΕΚ.

Απόφαση ένταξης της πράξης Εγκατάσταση μονάδας αποσιδήρωσης πόσιμου νερού στην Τ.Κ. Βάβδου Δήμου Πολυγύρου (κωδ. ΟΠΣ 5028188)

Τεχνικό δελτίο της πράξης Εγκατάσταση μονάδας αποσιδήρωσης πόσιμου νερού στην Τ.Κ. Βάβδου Δήμου Πολυγύρου (κωδ. ΟΠΣ 5028188)


Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση μονάδας αποσιδήρωσης πόσιμου νερού στην τοπική κοινότητα Βάβδου Δήμου Πολυγύρου»

O Δήμος Πολυγύρου ανακοινώνει ότι θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση (αρ. 47, Ν.4412/2016) τις Τεχνικές Προδιαγραφές για το έργο με τίτλο: «Εγκατάσταση μονάδας αποσιδήρωσης πόσιμου νερού στην τοπική κοινότητα Βάβδου Δήμου Πολυγύρου».
Περίοδος δημόσιας διαβούλευσης: 20/09/2018 έως και 19/10/2018.
Η διαβούλευση θα δημοσιευθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (www.promitheus.gov.gr), στο σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις», καθώς και στην Ιστοσελίδα του Δήμου Πολυγύρου.
Τα σχόλια για την διαβούλευση υποβάλλονται μόνο μέσω της πλατφόρμας Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου».
Επισυνάπτονται οι εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές


Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση των ορθών Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση μονάδας αποσιδήρωσης πόσιμου νερού στην τοπική κοινότητα Βάβδου Δήμου Πολυγύρου»

O Δήμος Πολυγύρου ανακοινώνει ότι θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση (αρ. 47, Ν.4412/2016) τις ορθές Τεχνικές Προδιαγραφές για το έργο με τίτλο: «Εγκατάσταση μονάδας αποσιδήρωσης πόσιμου νερού στην τοπική κοινότητα Βάβδου Δήμου Πολυγύρου».
Περίοδος δημόσιας διαβούλευσης: να παραταθεί η ανάρτηση έως και 04/11/2018.
Η διαβούλευση θα δημοσιευθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (www.promitheus.gov.gr), στο σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις», καθώς και στην Ιστοσελίδα του Δήμου Πολυγύρου.
Τα σχόλια για την διαβούλευση υποβάλλονται μόνο μέσω της πλατφόρμας Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου».
Επισυνάπτονται οι εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές.

Αναστήλωση και εκσυγχρονισμός της οικίας Κότσιανου και μετατροπή σε λαογραφικό μουσείο και χώρο πολιτισμού

EO 2014 2020 v30 4

Το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης, η οποία θα υποβληθεί στο πλαίσιο της Δράσης_14.6iv.33.33.2 , αφορά την αποκατάσταση και επανάχρηση της οικίας Κότσιανου ως λαογραφικό μουσείο και χώρος πολιτισμού. Το «Κοτσιάνειο» συγκρότημα κτιρίων βρίσκεται στο κέντρο του Πολυγύρου, στο Νομό Χαλκιδικής, επί της οδού Πατριάρχου Ιακώβου ,ακριβώς κάτω από τον ιστορικό ιστό σε μικρή απόσταση από το Δημαρχείο και τον Μητροπολιτικό ναό του Αγίου Νικολάου, και έχει χαρακτηριστεί ως «Διατηρητέο» σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1778/2012 Απόφαση Υ.ΜΑ.Θ (ΦΕΚ 246/ΑΑΠ/23-7-2012). Παράλληλα με την υπ' αριθμ. 2868/5-11-2012 απόφαση της Δ/νσης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, εγκρίθηκε η μελέτη επισκευής και αποκατάστασής του, καθώς και η μετατροπή του συγκροτήματος μαζί με το αύλειο χώρο του «σε λαογραφικό μουσείο πολιτισμού και γραμμάτων».
Το κτίριο είναι ένα πλατυμέτωπο ορθογώνιο κτίσμα, με εμφανή κατασκευαστικά χαρακτηριστικά της μακεδονικής αρχιτεκτονικής του 18ου και 19ου αιώνα. Οι χώροι του κτιρίου διαμορφώνονται σε τρεις στάθμες.
- Η πρώτη στάθμη εμβαδού 201,34τμ
- Η δεύτερη στάθμη εμβαδού 201,34τμ και 29,96τμ
- Η Τρίτη στάθμη εμβαδού 201,34τμ
Σε κάθε στάθμη αντιστοιχούν, εσωτερικά του κτιρίου, ένας κεντρικός μεγάλος χώρος και εκατέρωθεν αυτού δωμάτια.
- Το υπόλοιπο οικόπεδο που περιλαμβάνει την αυλή και τρεις υπόστεγους, ημιυπαίθριους χώρους, αναπτύσσεται ΝΑ του κυρίως κτιρίου. Δίπλα στο κτίριο, ΝΔ, υπάρχει επίσης, ένα μικρό ισόγειο κτίσμα εμβαδού 29,96τμ. Στην προαναφερόμενη χρήση θα λειτουργούν εκθεσιακοί χώροι, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, βιβλιοθήκη με αναγνωστήριο και γραφείο πληροφοριών – διοίκησης. Επίσης εντάσσονται και οι απαραίτητοι βοηθητικοί χώροι (χώροι υγιεινής, αποθήκες, λεβητοστάσιο, ανελκυστήρας για την άμεση πρόσβαση των ΑμεΑ σε όλους τους χώρους του κτιρίου). Στον περιβάλλον χώρο του κτιρίου οι ημιηπαίθριοι (κιόσκια) που υπάρχουν θα χρησιμοποιηθούν ως εκθεσιακοί χώροι και το υπόλοιπο του ακάλυπτου χώρου διαμορφώνεται έτσι ώστε να μπορεί να φιλοξενεί διάφορες υπαίθριες εκδηλώσεις.

Κατεβάστε εδώ την απόφαση ένταξης

Κατεβάστε εδώ τα τεύχη δημοπράτησης

Κατεβάστε εδώ τα αρχιτεκτονικά σχέδια

Κατεβάστε εδώ τα ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια

Κατεβάστε εδώ τα στατικά σχέδια

 

Υποδομές διασφάλισης της ποσότητας πόσιμου νερού σε υφιστάμενα υδρευτικά δίκτυα του Δήμου Πολυγύρου» (κωδ. ΟΠΣ 5028223)

Sticker website ETPA GR HighRes

 

Το έργο αφορά την κατασκευή των παρακάτω εργασιών:


1. την ανόρυξη τριών (3) συνολικά υδρευτικών γεωτρήσεων στις Τ.Κ. Ταξιάρχη και Τ.Κ. Σανών,
2. την προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού και υδραυλικού εξοπλισμού για την αξιοποίησή τους και την κατασκευή αγωγών μεταφοράς νερού καθώς και
3. την κατασκευή δύο (2) δεξαμενών στις Τ.Κ. Γεροπλατάνου και Τ.Κ. Κρήμνης προκειμένου να διασφαλιστεί η ποσότητα του πόσιμου νερού στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Πολυγύρου.

Απόφαση ένταξης της Πράξης «Υποδομές διασφάλισης της ποσότητας πόσιμου νερού σε υφιστάμενα υδρευτικά δίκτυα του Δήμου Πολυγύρου» με Κωδικό ΟΠΣ 502822 στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κεντρική Μακεδονία 2014-2020


Τεχνικό Δελτίο Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5028223

Εγκατάσταση μονάδων αποσιδήρωσης πόσιμου νερού στην τοπική κοινότητα Βραστάμων και στον οικισμό Πλανών, Δήμου Πολυγύρου

etpa

 

 

Αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος με σκοπό την απομάκρυνση του σιδήρου και του μαγγανίου από τις γεωτρήσεις της Τ.Κ. Βραστάμων και στον οικισμό Πλανών Δήμου Πολυγύρου. Ο εξοπλισμός του συστήματος θα εγκατασταθεί σε κτίριο βιομηχανικού τύπου. Επιπλέον θα κατασκευαστούν δύο δεξαμενές συγκέντρωσης επεξεργασμένου νερού μια για την Τ.Κ. Βραστάμων και μία για τον οικισμό Πλανών.

Ένταξη της Πράξης «Εγκατάσταση μονάδων αποσιδήρωσης πόσιμου νερού στην τοπική κοινότητα Βραστάμων και στον οικισμό Πλανών, Δήμου Πολυγύρου.» με Κωδικό ΟΠΣ 5003468 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020

Τεχνικό Δελτίο Πράξης


Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών

24 - 07 -2017 | Αρ. Πρωτ.: Φ6στ/10698

Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση μονάδων αποσιδήρωσης πόσιμου νερού στην τοπική κοινότητα Βραστάμων και στον οικισμό Πλανών, Δήμου Πολυγύρου»

O Δήμος Πολυγύρου ανακοινώνει ότι θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση (αρ. 47, Ν.4412/2016) τις Τεχνικές Προδιαγραφές για το έργο με τίτλο: «Εγκατάσταση μονάδων αποσιδήρωσης πόσιμου νερού στην τοπική κοινότητα Βραστάμων και στον οικισμό Πλανών, Δήμου Πολυγύρου».
Περίοδος δημόσιας διαβούλευσης: 26/07/2017 έως και 25/08/2017.
Η διαβούλευση θα δημοσιευθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (www.promitheus.gov.gr), στο σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις», καθώς και στην Ιστοσελίδα του Δήμου Πολυγύρου (www.polygyros.gr) banner: ΕΣΠΑ 2014-2020
Τα σχόλια για την διαβούλευση υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» καθώς και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  Πληρ.: κα Θεοδοσιάδου:2371025196

Επισυνάπτονται οι εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές.


Μετά το τέλος της διαβούλευσης στις 27-8-2017 για το έργο:
«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΡΑΣΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΛΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ»
και αφού η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Πολυγύρου αξιολόγησε τα σχόλια που υποβλήθηκαν κατά την διάρκεια αυτής, κάνοντας κάποια αποδεκτά και κάποια όχι συμπλήρωσε τις Τεχνικές Προδιαγραφές για το συγκεκριμένο έργο.
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές για το συγκεκριμένο έργο μετά τη Διαβούλευση είναι οι ακόλουθες:

Τεχνικές Προδιαγραφές


Ο Δήμος Πολυγύρου, προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό για την προμήθεια «Εγκατάσταση μονάδων αποσιδήρωσης πόσιμου νερού στην τοπική κοινότητα Βραστάμων και στον οικισμό Πλανών Δήμου Πολυγύρου», με προϋπολογισμό 182120,31ευρώ με ΦΠΑ. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ 2014-2020).
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 18/06/2018και ώρα 14.00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) την 22/06/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.

Κατεβάστε την διακήρυξη - περίληψη διακήρυξης

Κατεβάστε στα σχέδια που συνοδεύουν τη διακήρυξη

Νέος ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (με όλες τις απαραίτητες στήλες) για προμήθεια του Δήμου, μέσω Διαγωνισμού Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ. με α/α 59114 και τίτλο: «Εγκατάσταση μονάδων αποσιδήρωσης πόσιμου νερού στην τοπική κοινότητα Βραστάμων και στον οικισμό Πλανών Δήμου Πολυγύρου».
Ο Νέος ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ είναι προς αντικατάσταση αυτού που περιλαμβάνεται στην με αρ. 6522/2018 δημοσιευμένη Δακήρυξη και ο οποίος ήταν ελλιπής.

Κατεβάστε εδώ τον ισχύων ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ