ΑΝΑΚΟΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  • Εκτύπωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πλήρωση μίας (1) οργανικής θέσης ειδικού συνεργάτη για Διοικητικά θέματα του Δημάρχου Πολυγύρου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ

doc pro3-7-1-2011