ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 1/2021 ΜΟΥΣΙΚΩΝ

  • Εκτύπωση

O πρόεδρος του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. ''Αριστοτέλης'' του Δήμου Πολυγύρου ανακοινώνει τα αποτελέσματα των μουσικών (ανακοίνωση 1/2021)

Κατεβάστε τα αποτελέσματα εδώ