espa

ermisΕθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης

govgrbeta

prasinessymvaseis

politikiprostasia

drp908

banner3

  • blekas
  • compost
  • electrocycle logo 0
  • logo ana kap pap
  • reclaim
  • recycle2017
  • container

communitycentre

logokep

dark blue el

aed defibrillator

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ A «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» & ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β «ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου προκηρύσσει τη διενέργεια επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού αποκλειστικά για το τμήμα Α- Οικοδομικά Υλικά και τμήμα Β Ασφαλτόμιγμα του διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια Οικοδομικών υλικών, Ασφαλτομίγματος, Σκυροδέματος» για τις ανάγκες της Δ.Ε. Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου για ένα (1) έτος, με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Συστημικός Ηλεκτρονικός Αριθμός Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 135655
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 07/08/2021 και ώρα 23:55.
Στην ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την προμήθεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Κατεβάστε εδώ:
Τη Διακήρυξη του Διαγωνισμού μαζί μετα Παραρτήματα της.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Το ΕΕΕΣ ψηφιακά υπογεγραμμένο


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:Το ΕΕΕΣ σεεπεξεργάσιμη μορφή HTML


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙΙ:Το ΕΕΕΣσε επεξεργάσιμη μορφή XML

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ:Τοέντυπο της Οικονομικής Προσφοράς