Ανακοίνωση για την πρόσληψη Παιδιάτρου

  • Εκτύπωση

Ο Πρόεδρος του Ν.Π. “Αριστοτέλη” ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός ατόμου ειδικότητας ΠΕ Παιδιάτρου για την κάλυψη των αναγκών του Μορφωτικού-Πολιτιστικού-Αθλητικού και Κοινωνικού Νομικού Προσώπου “Αριστοτέλης” του Δήμου Πολυγύρου.

Υποβολή αιτήσεων από 11-10-2020 έως 20-10-2020

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση

Δείτε εδώ την Αίτηση

Δείτε εδώ το Παράρτημα