Διαπραγμάτευση για την εκμίσθωση του Δημοτικού Αναψυκτηρίου στην Κοινότητα Ορμύλιας (οικισμός Ψακουδίων)

  • Εκτύπωση

Κατεβάστε το πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών του δήμου Πολυγύρου.