Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής - Πρόσληψη προσωπικού

  • Εκτύπωση

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ''Αριστοτέλης'' ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής και επαγγελματικής Ζωής" (Περίοδος 2019-2020).
Υποβολή αιτήσεων από 24-04-2020 έως και 04-05-2020
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2371350731 και 2371023086

Κατεβάστε την ανακοίνωση

Κατεβάστε το παράρτημα

Κατεβάστε το έντυπο της αίτησης