Διακήρυξη Δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κυλικείου του ΚΑΠΗ Δουμπιών

  • Εκτύπωση

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π. "Αριστοτέλης" ανακοινώνει την Διακήρυξη Δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κυλικείου του ΚΑΠΗ Δουμπιών.

Κατεβάστε:

την περίληψη της διακήρυξης

τη διακήρυξη

Τηλ. επικοινωνίας 2371023086