Προσλήψεις στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Πολυγύρου

  • Εκτύπωση

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πολυγύρου (ΚΕΔΗΠΟ) προτίθεται να προσλάβει μέχρι 10 εργάτες καθαριότητας, ένα υδραυλικό και έναν χειριστή μηχανημάτων (γκρέιντερ) με το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «πρόσληψη μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας άνω των 55 ετών».
Οι ενδιαφερόμενοι για να προσληφθούν πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για διάστημα άνω των 12 μηνών και η διάρκεια της πρόσληψης θα είναι από 12 έως 24 μήνες.
Παρακαλούνται οι τυχόν ενδιαφερόμενοι σε πρώτη φάση να τηλεφωνήσουν στο 2371350711 στον κ. Σεραφείμ Βασίλειο.