Διακήρυξη για την προμήθεια υλικών ύδρευσης-άρδευσης-αποχέτευσης

  • Εκτύπωση

Ο Δήμος Πολυγύρου προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια υλικών ύδρευσης-άρδευσης-αποχέτευσης.

Κατεβάστε την περίληψη εδώ.

Κατεβάστε τη διακήρυξη εδώ.

Κατεβάστε τη μελέτη εδώ.