Προκήρυξη δημοπρασίας για την "Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Πολυγύρου για το έτος 2014"

  • Εκτύπωση

Ο Δήμος Πολυγύρου προκηρύσσει τη διενέργεια ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Πολυγύρου για το έτος 2014, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα εργασίας και ομάδα οχημάτων.

Κατεβάστε την περίληψη της διακήρυξης εδώ.

Κατεβάστε τη διακήρυξη εδώ.

Κατεβάστε τη μελέτη εδώ.