Περίληψη Διακήρυξης προχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια "Συστήματος Συντριβανιού στη Δ.Κ Ορμύλιας"

  • Εκτύπωση

Ο Δήμος Πολυγύρου προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την "προμήθεια συστήματος συντριβανιού στο Δ.Κ Ορμύλιας" σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αριθμ. 76/2013 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου.

Κατεβάστε την περίληψη της Διακήρυξης εδώ.

Κατεβάστε την μελέτη εδώ.