Προκήρυξη δημοπρασίας για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ"

  • Εκτύπωση

Ο Δήμος Πολυγύρου προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ".

Κατεβάστε την περίληψη της διακήρυξης εδώ.

Κατεβάστε τη διακήρυξη εδώ.

Κατεβάστε τη μελέτη εδώ.