Προκήρυξη Δημοπρασίας για το υποέργο "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΗΣ ΤΚ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ"

  • Εκτύπωση

Ο Δήμος Πολυγύρου, προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ανάπλαση της παραλιακής και κεντρικής οδού της Τ.Κ. Μεταμόρφωσης του Δήμου Πολυγύρου».

Κατεβάστε την περίληψη της διακήρυξης εδώ.

Κατεβάστε τη διακήρυξη εδώ.