Προκήρυξη Δημοπρασίας για το υποέργο "ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΡΟ ΤΟΥ 23 ΣΤΟΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟ"

  • Εκτύπωση

Ο Δήμος Πολυγύρου, προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Αναπλάσεις ιστορικού ιστού και περιοχών προ του '23 στον Πολύγυρο»

Κατεβάστε την περίληψη της διακήρυξης εδώ.

Κατεβάστε τη διακήρυξη εδώ.