Προκήρυξη δημοπρασίας για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014"

  • Εκτύπωση

Ο Δήμος Πολυγύρου προκηρύσσει τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την "Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών έτους 2014".

Κατεβάστε την περίληψη της διακήρυξης εδώ.

Κατεβάστε τη διακήρυξη εδώ.

Κατεβάστε τη μελέτη εδώ.