Προκήρυξη δημοπρασίας για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ"

  • Εκτύπωση

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου διακηρύσσει διεθνή δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια με τίτλο "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ".

Κατεβάστε την περίληψη της διακήρυξης εδώ.

Κατεβάστε τη διακήρυξη εδώ.