Ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι εμπορικών καταστημάτων - Λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές

  • Εκτύπωση

Βάσει απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Χαλ/κης, το αρμόδιο τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Πολυγύρου Χαλ/κης ενημερώνει για τις οριζόμενες ενδιάμεσες εκπτωτικές περιόδους των εμπορικών καταστημάτων για το έτος 2022 και την προαιρετική λειτουργία τους καθορισμένες Κυριακές της ερχόμενης χρονιάς.

Επισυνάπτεται η Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χαλκιδικής για την πλήρη ενημέρωσή σας.