Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Υπαίθριο Εμπόριο

Εμπορική δραστηριότητα που ασκείται σε υπαίθριο χώρο, δημόσιο ή ιδιωτικό, ιδιόκτητο ή μισθωμένο, και διακρίνεται σε εμπόριο σε οργανωμένες υπαίθριες αγορές, στάσιμο εμπόριο και πλανόδιο εμπόριο.
α) Εμπόριο σε οργανωμένες υπαίθριες αγορές:
αα) λαϊκές αγορές (ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ κάθε Σάββατο, ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ κάθε Τετάρτη, ΟΡΜΥΛΙΑ κάθε Δευτέρα)
αβ) πρότυπες λαϊκές αγορές,
αγ) βραχυχρόνιες αγορές
αδ) υπαίθριες αγορές παρασκευής έτοιμου φαγητού και ποτού επί του δρόμου (street food markets)
αε) αγορές χειροτεχνών-καλλιτεχνών
αστ) αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων
β) στάσιμο εμπόριο
γ) πλανόδιο εμπόριο (Αρμόδια Αρχή: Περιφερειακή Ενότητα Χαλ/κης)

* Για χορήγηση νέων θέσεων σε στάσιμο εμπόριο & αγορές χειροτεχνών – καλλιτεχνών πρέπει πρώτα να καθοριστούν χώροι με θέσεις δραστηριοποίησής των πωλητών, από τον Δήμο.

Δικαιολογητικά για τη δήλωση ατόμου αναπλήρωσης ή υποβοήθησης ή πρόσληψης, στο στάσιμο εμπόριο

1) Αίτηση για την αναπλήρωση, υποβοήθηση, πρόσληψη από τον πωλητή.
2) Υπεύθυνη Δήλωση από το άτομο που αναπληρώνει ή που υποβοηθάει ή που προσλαμβάνεται.
3) Ταυτότητα ατόμου που αναπληρώνει ή υποβοηθά ή προσλαμβάνεται από τον πωλητή Στάσιμου εμπορίου
4) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο προκύπτει ο βαθμός συγγένειας του πωλητή και του αναπληρωτή ή του προσώπου που υποβοηθά τον πωλητή
5) Πιστοποιητικό υγείας της υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π/οικ. 35797/11.4.2012 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β’ 1199), σε ισχύ για τον αναπληρωτή ή το πρόσωπο που υποβοηθά τον πωλητή, ή που προσλαμβάνεται από αυτόν.

Διακαιολογητικά για τη χορήγηση – ανανέωση άδειας στάσιμου εμπορίου

Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση 
• Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
• Αποδεικτικό έναρξης δραστηριότητας στην αρμόδια φορολογική αρχή και ταμειακής μηχανής δηλωμένης και συνδεδεμένης στο πληροφοριακό σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων (TAXIS).
• Ισχύον αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.
• Ισχύον αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
• Κωδικό Αριθμό Δραστηριοποίησης (ΚΑΔ)
• Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων στην οποία αναγράφεται ότι ο ενδιαφερόμενος είναι επαγγελματίας αγρότης.
• Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (Μ.Ε.Ν.Ο.)
• Τελευταία δήλωση στο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου (ΟΣΔΕ)
Υπεύθυνη Δήλωση για τις ποσότητες, που θα διαθέσει στο υπαίθριο εμπόριο, ανά προϊόν, για τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στην δήλωση ΟΣΔΕ της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και της τελευταίας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής Ε.Λ.Γ.Α. 
• Αν τα προϊόντα ανήκουν σε αυτά που δεν δηλώνονται στο ΟΣΔΕ, υπεύθυνη δήλωση ότι τα προϊόντα αυτά προέρχονται από ίδια παραγωγή και την ποσότητα που θα διαθέσει στο υπαίθριο εμπόριο.
• Άδεια κυκλοφορίας οχήματος σε ισχύ και δελτίο Καταλληλόλητας Τεχνικού Ελέγχου ΚΤΕΟ σε ισχύ, του δηλούμενου προς χρήση οχήματος (ιδιόκτητου ή άλλου οχήματος)
• Πιστοποιητικό Υγείας σε ισχύ, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π./οικ. 35797/04-04-2012 (Β΄1199) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Τα ειδικά δικαιολογητικά κατά περίπτωση του άρθρου 7, της υπ’ αριθμ.55332/22 (ΦΕΚ2660/Β/30-05-22) απόφασης.

Βραχυχρόνιες αγορές – βεβαιώσεις δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας

Οργανωμένες υπαίθριες αγορές, με σαφή και καθορισμένη περιορισμένη διάρκεια. Στις βραχυχρόνιες αγορές μπορούν να δραστηριοποιούνται ως πωλητές, φυσικά και νομικά πρόσωπα, κάτοχοι:
α) Βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας. Για την έκδοση των βεβαιώσεων δραστηριοποίησης θα χρειαστεί να προσκομιστούν στον Δήμο Πολυγύρου, αίτηση-υπεύθυνη δήλωση και τα εξής δικαιολογητικά:

1. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXΙS
2. Βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS (όπου απαιτείται)
3. Άδεια κυκλοφορίας οχήματος & ΚΤΕΟ (όπου απαιτείται)
4. Πιστοποιητικό υγείας (όπου απαιτείται)
5. Φωτοτυπία Ατομικού Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
6. Άδεια διαμονής σε ισχύ (όπου απαιτείται)
7. Ειδικά δικαιολογητικά κατά περίπτωση (α. Στην περίπτωση των χριστουγεννιάτικων δενδρυλλίων, βεβαίωση κοπής ελάτων από Δασαρχείο, β. Στην περίπτωση καντίνας ή πάγκου έψησης, βεβαίωση καταλληλότητας από την Δ/νση Υγείας της ΠΕ Χαλ/κης κ.α.)
8. Δημοτική Ενημερότητα για μη ύπαρξη οφειλών.

β) άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές,
γ) άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο,
δ) άδειας χειροτέχνη – καλλιτέχνη.

Λαϊκή αγορά: Η υπαίθρια, μετακινούμενη, οργανωμένη αγορά, στην οποία δραστηριοποιούνται παραγωγοί πωλητές πρωτογενών προϊόντων και μεταποιημένων προϊόντων οικοτεχνίας, καθώς και επαγγελματίες πωλητές για τη διάθεση πρωτογενών και βιομηχανικών – βιοτεχνικών μη εδώδιμων ειδών.

Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής είναι αρμόδια για:
α) τη χορήγηση των αδειών και θέσεων στις λαϊκές αγορές, β) τη χορήγηση, την ανανέωση αδειών παραγωγού και επαγγελματία πωλητή σε λαϊκή αγορά, γ) την παραχώρηση των νέων θέσεων και δ) τη μεταβίβαση της άδειας και των θέσεων δραστηριοποίησης πωλητή στις λαϊκές αγορές
Ο Δήμος Πολυγύρου είναι αρμόδιος για:
α) την αναπλήρωση του πωλητή στη Λαϊκή αγορά από ενήλικο άτομο, β) την υποβοήθηση του πωλητή στη Λαϊκή αγορά από ενήλικο άτομο γ) την πρόσληψη υπαλλήλου του πωλητή στη Λαϊκή αγορά από ενήλικο άτομο και δ) την προσθήκη νέων προϊόντων σ΄ αυτά που πουλάει στη Λαϊκή Αγορά.

Για την υλοποίηση των παραπάνω χρειάζονται τα εξής δικαιολογητικά:

1) Αίτηση για την αναπλήρωση, υποβοήθηση, πρόσληψη από τον πωλητή.
2) Υπεύθυνη Δήλωση από το άτομο που αναπληρώνει ή που υποβοηθάει ή που προσλαμβάνεται.
3) Ταυτότητα ατόμου που αναπληρώνει ή υποβοηθά ή προσλαμβάνεται από τον πωλητή Λαϊκής Αγοράς.
4) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο προκύπτει ο βαθμός συγγένειας του πωλητή και του αναπληρωτή ή του προσώπου που υποβοηθά τον πωλητή.
5) Πιστοποιητικό υγείας της υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π/οικ. 35797/11.4.2012 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β’ 1199), σε ισχύ για τον αναπληρωτή ή το πρόσωπο που υποβοηθά τον πωλητή, ή που προσλαμβάνεται από αυτόν.