Προσωρινά αποτελέσματα της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2022 του Ν.Π.Δ.Δ.

  • Print

Προσωρινός πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας των υποψηφίων, επιτυχών υποψηφίου της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2022 Ειδικότητας ΤΕ Βιβλιοθηκονόμου του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πολυγύρου ΄΄Αριστοτέλης΄΄

πίνακας κατάταξης
πίνακας επιτυχόντων