Διακήρυξη μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση και λειτουργία ΚΔΑΠ στον Πολύγυρο

  • Print

Η Προέδρος της Κ.Ε.ΔΗ.ΠΟ. προκηρύσσει τους όρους διεξαγωγής προφορικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, που θα χρησιμοποιηθεί για την στέγαση και λειτουργία του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) στον Πολύγυρο.

Κατεβάστε:
Την περίληψη της διακήρυξης
Τη διακήρυξη