Πρόσληψη γυμναστών

  • Print

Η προέδρος του Δ.Σ. του Ν.Π. "Αριστοτέλη" ανακοινώνει την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εγρασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για την υλοποίηση των προγραμμάτων "Άθληση για Όλους περιόδου 2018-2019".

Υποβολή αιτήσεων 20-10-2018 έως και 29-10-2018.

Κατεβάστε:

την ανακοίνωση της προκήρυξης

την αίτηση