Αποτελέσματα προκήρυξης Μουσικών

  • Print

Η Προέδρος του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Πολυγύρου "Αριστοτέλης" ανακοινώνει τα αποτελέσματα της Προκήρυξης των Μουσικών ΣΟΧ6/2018.

Κατεβάστε:

την κατάσταση επιτυχόντων

τους αποκλεισθέντες

τον πίνακα 101

τον πίνακα 102

τον πίνακα 103

τον πίνακα 104

τον πίνακα 105

τον πίνακα 106

τον πίνακα 107

τον πίνακα 108

τον πίνακα 109

τον πίνακα 110

τον πίνακα 111