Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου

  • Print

Από το Δήμο Πολυγύρου ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Πολυγύρου.

Δείτε εδώ την περίληψη της ανακοίνωσης

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

Δείτε εδώ το παράρτημα