Προκήρυξη δημοπρασίας για τη "Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Πολυγύρου"

  • Print

Ο Δήμος Πολυγύρου προκηρύσσει τη διενέργεια ανοικτού μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Πολυγύρου.


Κατεβάστε την περίληψη της διακήρυξης
Κατεβάστε τη διακήρυξη
Κατεβάστε τη μελέτη