Δημοπρασία για την εκμίσθωση χωραφιών

  • Print

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση των χωραφιών στις θέσεις «Αμπέλια», «Φράγμα» και «Ασμάκι» της Τ.Κ. Σανών.


Κατεβάστε τη διακήρυξη