Αντιπυρική προστασία κοινοτικού δάσους Δουμπιών Δήμου Πολυγύρου

  • Print

Ο Δήμος Πολυγύρου, προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Αντιπυρική προστασία κοινοτικού δάσους Δουμπιών Δήμου Πολυγύρου», με προϋπολογισμό 181.100,00 ευρώ με ΦΠΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (Εμμανουήλ Παππά & Ρήγα Φερραίου γωνία, 63100 Πολύγυρος), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00- 13:00, μέχρι την Πέμπτη 17/09/2015.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22/09/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Πολυγύρου, Πολυτεχνείου 50, 1ος όροφος, Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου.

Κατεβάστε την περίληψη διακήρυξης
Κατεβάστε τη διακήρυξη
Κατεβάστε τα τεύχη δημοπράτησης