Διαγωνισμός για εργασίες Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

  • Print

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εργασία "Υπηρεσίες Ταχυδρομείου Δήμου Πολυγύρου 2015" προϋπολογισμού 27.761,20 ευρώ (με Φ.Π.Α.).

Κατεβάστε την περίληψη
Κατεβάστε τη διακήρυξη
Κατεβάστε τη μελέτη