Διακήρυξη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ»

  • Print

Ο Δήμαρχος του Δήμου Πολυγύρου Χαλκιδικής προκηρύσσει δημόσιο διεθνή ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ».

Κατεβάστε τα τεύχη της διακήρυξης εδώ.