Προκήρυξη δημοπρασίας για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΜΥΛΙΑΣ"

  • Print

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου διακηρύσσει διεθνή δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια με τίτλο "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΡΜΥΛΙΑΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ".

Κατεβάστε την περίληψη της διακήρυξης εδώ.

Κατεβάστε τη διακήρυξη εδώ.