Κλειστή για το κοινό η Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2014

  • Print

Από τη Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου ανακοινώνεται ότι δεν θα πραγματοποιηθούν συναλλαγές για το κοινό την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2014, ενόψει της ολοκλήρωσης των εργασιών μεταφοράς του εξοπλισμού τμημάτων αυτής σε άλλους ορόφους του κτιρίου στέγασής της.

Οι προθεσμίες εκπλήρωσης υποχρεώσεων των πολιτών που τυχόν λήγουν την 19/09/2014 παρατείνονται σύμφωνα με την αριθ, 1026510/1658/370/Α0014 ΠΟΛ 1101/19-03-2002 (β΄524) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.