Δημοτική Ενότητα Πολυγύρου

  • Εκτύπωση

Η Δημοτική Ενότητα Πολυγύρου αποτελείται από τη Δημοτική Κοινότητα Πολυγύρου (Γερακινή, Καλύβες, Πατελιδάς, Πολύγυρος), την Τοπική Κοινότητα Αγίου Προδρόμου, την Τοπική Κοινότητα Βραστάμων (Βράσταμα, Κελλί, Πλανά), την Τοπική Κοινότητα Ολύνθου, την Τοπική Κοινότητα Παλαιοκάστρου, την Τοπική Κοινότητα Σανών και την Τοπική Κοινότητα Ταξιάρχη.