Λαογραφικά Μουσεία
article thumbnail

Λαογραφικό Μουσείο Πολυγύρου Το Λαογραφικό Μουσείο Πολυγύρου ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1998. Φιλοξενείται στην ανακαινισμένη διώροφη κατοικία του πρώην δημάρχου Πολυγύρου, Αθ. Καραγκάνη, ο οποίος τη δώρισε για το σκοπό αυτό. Τα εκθέματα είναι δωρεές των κατοίκων και τω [ ... ]