espa

ermisΕθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης

govgrbeta

prasinessymvaseis

politikiprostasia

drp908

banner3

 • blekas
 • compost
 • electrocycle logo 0
 • logo ana kap pap
 • reclaim
 • recycle2017
 • container

communitycentre

logokep

dark blue el

aed defibrillator

Ενημέρωση Πολιτών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Πολυγύρου» σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αριθμ. 1/2013 μελέτης της Δ/νσης Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου.

Καθορίζουμε τους όρους του διαγωνισμού ως εξής:

Tα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αριθμ. 1/2013 μελέτης της Δ/νσης Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου που εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 22/4-2-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Πολυγύρου, την Πέμπτη 7/3/2013 και ώρα 10.00-11.00 ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού.

Η δημοπρασία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της 11389/93 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), τον Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/τΑ/1995), Π.Δ. 394/96 (Φ.Ε.Κ. 226/τΑ/1996) τον Ν.3463/2006 και την 1/2013 μελέτη της Δ/νσης Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου.

Η ενδεικτική δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίζεται στο ποσό των 25.349,04€ πλέον Φ.Π.Α. 13%

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας.

Αντίγραφο της σχετικής Διακήρυξης και και του τιμολογίου προσφοράς διατίθενται από τα γραφεία του Δήμου (Γραφείο Προμηθειών) έως την προηγούμενη του διαγωνισμού, αφού καταβληθεί το αντίτιμο των 5 ( πέντε) €.

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλέφωνο: 23710 21420 από τον κ. Μαρινούδη Ιωάννη. FAX: 23713 50783.

 Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία εδώ:

 Περίληψη διακήρυξης:pdf perilipsidiakgalaktos___2013 51.29 Kb

 Διακήρυξη:pdf diakmeletigalaktos2013 71.45 Kb

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧ/ΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου προκηρύσσει τη διενέργεια ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια ανταλλακτικών Οχημάτων και Μηχανημάτων Δήμου Πολυγύρου 2013, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης).

Η προμήθεια αφορά ανταλλακτικά για τη συντήρηση των οχημάτων, και μηχανημάτων του Δήμου Πολυγύρου για το έτος 2013 σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 4/2013 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου συνολικού προϋπολογισμού 147.108,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αρίθμ. 11389/93 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, και την υπ' αριθ. 4/2013 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 22 Μαρτίου 2013, ημέρα Παρασκευή στα γραφεία του Δήμου Πολυγύρου και ώρα 11.00 έως 12.00 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτά φυσικά & νομικά πρόσωπα καθώς & κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων, που είναι αναγνωρισμένοι πάροχοι των δημοπρατούμενων υπηρεσιών.

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, με το Φ.Π.Α., πρέπει να απευθύνεται στο Δήμο Πολυγύρου και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Τ.Π.Δ. ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας.

Η πληρωμή του συμβατικού αντικειμένου θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής στο όνομα του αναδόχου μετά την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Έντυπο οικονομικής προσφοράς για συμπλήρωση καθώς και τεύχη δημοπράτησης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους, αφού καταβάλουν το ποσό των 10,00€, από τα γραφεία της έδρας του Δήμου Πολυγύρου (Πολυτεχνείου 50, Τ.Κ 63100, ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ).

Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του Δήμου Πολυγύρου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες & στο τηλέφωνο 2371350752 από την κ. Πατσιούρα Αναστασία.

 Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία εδώ:

Περίληψη διακήρυξης: pdf perilipsiantallakt2013 55.25 Kb

Διακήρυξη:pdf diakantalakt2013 125.16 Kb

Μελέτη: pdf meletiantalakt2013 145.01 Kb

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧ/ΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου προκηρύσσει τη διενέργεια ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Πολυγύρου για το έτος 2013, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα εργασίας και ομάδα οχημάτων.

Η εργασία αφορά τις εργασίες επισκευής και συντήρησης σε εξωτερικά συνεργεία των μηχανημάτων έργου, απορριμματοφόρων, φορτηγών και επιβατικών οχημάτων του Δήμου για το έτος 2013 σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 3/2013 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου συνολικού προϋπολογισμού 175.890,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980, τις διατάξεις των άρθρων 103 παρ.2 περίπτωση δ΄ και 209 παρ.1 και 4 του Ν. 3463/2006 όπως αναδιατυπώθηκαν με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007, και την υπ' αριθ. 3/2013 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 20 Μαρτίου 2013, ημέρα Τετάρτη στα γραφεία του Δήμου Πολυγύρου και ώρα 11.00 έως 12.00 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτά φυσικά & νομικά πρόσωπα καθώς & κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων, που είναι αναγνωρισμένοι πάροχοι των δημοπρατούμενων υπηρεσιών.

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. των υπηρεσιών που προσφέρει ο διαγωνιζόμενος και πρέπει να απευθύνεται στο Δήμο Πολυγύρου και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Τ.Π.Δ. ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας.

Η πληρωμή του συμβατικού αντικειμένου θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής στο όνομα του αναδόχου μετά την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Έντυπο οικονομικής προσφοράς για συμπλήρωση καθώς και τεύχη δημοπράτησης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους, αφού καταβάλουν το ποσό των 10,00€, από τα γραφεία της έδρας του Δήμου Πολυγύρου (Πολυτεχνείου 50, Τ.Κ 63100, ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ).

Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του Δήμου Πολυγύρου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες & στο τηλέφωνο 2371350752 από την κ. Πατσιούρα Αναστασία.

Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία εδώ:

Περίληψη διακήρυξης:pdf perilipsidiaksyntir2013 61.68 Kb

Διακήρυξη: pdf diaksyntiroxim2013 83.33 Kb

Μελέτη:  pdf meletisyntoxim2013_

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δ.Κ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Ο Δήμος Πολυγύρου προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης  με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δ.Κ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ». Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθεί η σχετική περίληψη της διακήρυξης:

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο εδώ: pdf meletapok1 144.13 Kb

Περισσότερα...

 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΤΑΞΙΑΡΧΗ
 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 10 ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ
 3. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΛΛ. ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
 4. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
 5. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Β'ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ
 6. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Α΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ
 7. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙXΤΟΥ ΕΠΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1000 LT
 8. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ AΠΟΡ/ΦΟΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 16 κ.μ
 9. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
 10. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ολοκληρωμένη αστική ανάπλαση οικισμού Ορμύλιας Δ. Πολυγύρου