drp908

espa

3rdpolrun

dark blue el

  • blekas
  • compost
  • electrocycle logo 0
  • logo ana kap pap
  • reclaim
  • recycle2017
  • container

banner3

paikpast

communitycentre

lmp

logokep

Ενημέρωση Πολιτών

«Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Δουμπιά-Καλαμωτό» (κωδ. ΟΠΣAA 0006155841), ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)

all logos

Το έργο αφορά την ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Δουμπιά-Καλαμωτό έως τα όρια του Νομού Χαλκιδικής για την εξασφάλιση εύκολης και ασφαλούς προσπελασιμότητας σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της περιοχής του Δήμου Πολυγύρου.

Αρχή του έργου είναι η κορυφή Κ1 (Χ=445.289,73 , Υ=4.484.880,06), (Χ.Θ 0+000) η οποία βρίσκεται βόρεια του οικισμού των Δουμπιών και πέρας του έργου είναι η κορυφή Κ26 (Χ= 445.773,87, Υ=4.487.796,37), (Χ.Θ. 3+146,65).

Απόφαση ένταξης της Πράξης «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Δουμπιά-Καλαμωτό» (κωδ. ΟΠΣAA 0006155841), στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Υποδομές διασφάλισης της ποσότητας πόσιμου νερού σε υφιστάμενα υδρευτικά δίκτυα του Δήμου Πολυγύρου» (κωδ. ΟΠΣ 5028223)

Sticker website ETPA GR HighRes

 

Το έργο αφορά την κατασκευή των παρακάτω εργασιών:


1. την ανόρυξη τριών (3) συνολικά υδρευτικών γεωτρήσεων στις Τ.Κ. Ταξιάρχη και Τ.Κ. Σανών,
2. την προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού και υδραυλικού εξοπλισμού για την αξιοποίησή τους και την κατασκευή αγωγών μεταφοράς νερού καθώς και
3. την κατασκευή δύο (2) δεξαμενών στις Τ.Κ. Γεροπλατάνου και Τ.Κ. Κρήμνης προκειμένου να διασφαλιστεί η ποσότητα του πόσιμου νερού στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Πολυγύρου.

Απόφαση ένταξης της Πράξης «Υποδομές διασφάλισης της ποσότητας πόσιμου νερού σε υφιστάμενα υδρευτικά δίκτυα του Δήμου Πολυγύρου» με Κωδικό ΟΠΣ 502822 στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κεντρική Μακεδονία 2014-2020


Τεχνικό Δελτίο Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5028223

Εγκατάσταση μονάδας αποσιδήρωσης πόσιμου νερού στην Τ.Κ. Βάβδου Δήμου Πολυγύρου (κωδ. ΟΠΣ 5028188)

Sticker website ETPA GR HighRes

 

Αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος με σκοπό την απομάκρυνση του σιδήρου από την γεώτρηση «Σκρόφα» της Τ.Κ. Βάβδου του Δήμου Πολυγύρου, Ν. Χαλκιδικής, στην οποία ανιχνεύτηκε σίδηρος πάνω από τα νομοθετικά όρια, σύμφωνα με την ΚΥΑ Υ2/2600/2001 Φ.Ε.Κ. 892/11-7-2001 σχετικά με την ποιότητα νερού σε συμμόρφωση με την οδηγία 98/83/ΕΚ.

Απόφαση ένταξης της πράξης Εγκατάσταση μονάδας αποσιδήρωσης πόσιμου νερού στην Τ.Κ. Βάβδου Δήμου Πολυγύρου (κωδ. ΟΠΣ 5028188)

Τεχνικό δελτίο της πράξης Εγκατάσταση μονάδας αποσιδήρωσης πόσιμου νερού στην Τ.Κ. Βάβδου Δήμου Πολυγύρου (κωδ. ΟΠΣ 5028188)


Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση μονάδας αποσιδήρωσης πόσιμου νερού στην τοπική κοινότητα Βάβδου Δήμου Πολυγύρου»

O Δήμος Πολυγύρου ανακοινώνει ότι θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση (αρ. 47, Ν.4412/2016) τις Τεχνικές Προδιαγραφές για το έργο με τίτλο: «Εγκατάσταση μονάδας αποσιδήρωσης πόσιμου νερού στην τοπική κοινότητα Βάβδου Δήμου Πολυγύρου».
Περίοδος δημόσιας διαβούλευσης: 20/09/2018 έως και 19/10/2018.
Η διαβούλευση θα δημοσιευθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (www.promitheus.gov.gr), στο σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις», καθώς και στην Ιστοσελίδα του Δήμου Πολυγύρου.
Τα σχόλια για την διαβούλευση υποβάλλονται μόνο μέσω της πλατφόρμας Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου».
Επισυνάπτονται οι εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές


Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση των ορθών Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση μονάδας αποσιδήρωσης πόσιμου νερού στην τοπική κοινότητα Βάβδου Δήμου Πολυγύρου»

O Δήμος Πολυγύρου ανακοινώνει ότι θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση (αρ. 47, Ν.4412/2016) τις ορθές Τεχνικές Προδιαγραφές για το έργο με τίτλο: «Εγκατάσταση μονάδας αποσιδήρωσης πόσιμου νερού στην τοπική κοινότητα Βάβδου Δήμου Πολυγύρου».
Περίοδος δημόσιας διαβούλευσης: να παραταθεί η ανάρτηση έως και 04/11/2018.
Η διαβούλευση θα δημοσιευθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (www.promitheus.gov.gr), στο σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις», καθώς και στην Ιστοσελίδα του Δήμου Πολυγύρου.
Τα σχόλια για την διαβούλευση υποβάλλονται μόνο μέσω της πλατφόρμας Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου».
Επισυνάπτονται οι εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές.

Αναστήλωση και εκσυγχρονισμός της οικίας Κότσιανου και μετατροπή σε λαογραφικό μουσείο και χώρο πολιτισμού

EO 2014 2020 v30 4

Το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης, η οποία θα υποβληθεί στο πλαίσιο της Δράσης_14.6iv.33.33.2 , αφορά την αποκατάσταση και επανάχρηση της οικίας Κότσιανου ως λαογραφικό μουσείο και χώρος πολιτισμού. Το «Κοτσιάνειο» συγκρότημα κτιρίων βρίσκεται στο κέντρο του Πολυγύρου, στο Νομό Χαλκιδικής, επί της οδού Πατριάρχου Ιακώβου ,ακριβώς κάτω από τον ιστορικό ιστό σε μικρή απόσταση από το Δημαρχείο και τον Μητροπολιτικό ναό του Αγίου Νικολάου, και έχει χαρακτηριστεί ως «Διατηρητέο» σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1778/2012 Απόφαση Υ.ΜΑ.Θ (ΦΕΚ 246/ΑΑΠ/23-7-2012). Παράλληλα με την υπ' αριθμ. 2868/5-11-2012 απόφαση της Δ/νσης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, εγκρίθηκε η μελέτη επισκευής και αποκατάστασής του, καθώς και η μετατροπή του συγκροτήματος μαζί με το αύλειο χώρο του «σε λαογραφικό μουσείο πολιτισμού και γραμμάτων».
Το κτίριο είναι ένα πλατυμέτωπο ορθογώνιο κτίσμα, με εμφανή κατασκευαστικά χαρακτηριστικά της μακεδονικής αρχιτεκτονικής του 18ου και 19ου αιώνα. Οι χώροι του κτιρίου διαμορφώνονται σε τρεις στάθμες.
- Η πρώτη στάθμη εμβαδού 201,34τμ
- Η δεύτερη στάθμη εμβαδού 201,34τμ και 29,96τμ
- Η Τρίτη στάθμη εμβαδού 201,34τμ
Σε κάθε στάθμη αντιστοιχούν, εσωτερικά του κτιρίου, ένας κεντρικός μεγάλος χώρος και εκατέρωθεν αυτού δωμάτια.
- Το υπόλοιπο οικόπεδο που περιλαμβάνει την αυλή και τρεις υπόστεγους, ημιυπαίθριους χώρους, αναπτύσσεται ΝΑ του κυρίως κτιρίου. Δίπλα στο κτίριο, ΝΔ, υπάρχει επίσης, ένα μικρό ισόγειο κτίσμα εμβαδού 29,96τμ. Στην προαναφερόμενη χρήση θα λειτουργούν εκθεσιακοί χώροι, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, βιβλιοθήκη με αναγνωστήριο και γραφείο πληροφοριών – διοίκησης. Επίσης εντάσσονται και οι απαραίτητοι βοηθητικοί χώροι (χώροι υγιεινής, αποθήκες, λεβητοστάσιο, ανελκυστήρας για την άμεση πρόσβαση των ΑμεΑ σε όλους τους χώρους του κτιρίου). Στον περιβάλλον χώρο του κτιρίου οι ημιηπαίθριοι (κιόσκια) που υπάρχουν θα χρησιμοποιηθούν ως εκθεσιακοί χώροι και το υπόλοιπο του ακάλυπτου χώρου διαμορφώνεται έτσι ώστε να μπορεί να φιλοξενεί διάφορες υπαίθριες εκδηλώσεις.

Κατεβάστε εδώ την απόφαση ένταξης

Κατεβάστε εδώ τα τεύχη δημοπράτησης

Κατεβάστε εδώ τα αρχιτεκτονικά σχέδια

Κατεβάστε εδώ τα ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια

Κατεβάστε εδώ τα στατικά σχέδια