drp908

espa

  • blekas
  • compost
  • electrocycle logo 0
  • logo ana kap pap
  • reclaim
  • recycle2017

communitycentre

banner3

paikpast

lmp

logokep

Ενημέρωση Πολιτών

Αντιπλημμυρικό Έργο στο Δ.Δ. Ολύνθου

Sticker website ETPA GR HighRes

Με την υπ’ αριθμ. .: 9518/29-12-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
εντάχθηκε η πράξης με τίτλο «Αντιπλημμυρικό Έργο στο Δ.Δ. Ολύνθου» με Κωδικό ΟΠΣ 5002388 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Το έργο αφορά στη διευθέτηση των δύο κεντρικών ρεμάτων «Β» & «Γ» που διέρχονται μέσα από τον οικισμό του Δ.Δ. Ολύνθου, με στόχο την προστασία του οικισμού από πλημμύρες.
Με τη διευθέτηση προβλέπεται η εκβάθυνση και η διαμόρφωση κατάλληλης διατομής της κοίτης των δύο ρεμάτων όπως διέρχονται εντός του οικισμού της Ολύνθου και απολήγουν στον Ολύνθιο ποταμό, θα γίνουν χωματουργικές εργασίες εκβάθυνσης και διαμόρφωσης της κοίτης και η κατασκευή τεχνικών έργων, ανοιχτών και κλειστών οχετών διαστάσεων. Αναλυτικότερα:
Η κατάσταση των δύο ρεμάτων όπως καταγράφεται σήμερα, χαρακτηρίζεται από τις πολλές μετατοπίσεις και διακοπές του άξονα της κοίτης, τόσο από κοινωφελή έργα όσο και από τις εργασίες ιδιωτικής πολεοδόμησης. Συγκεκριμένα διαπιστώνεται η απουσία συνεχούς κοίτης, με επαρκής διατομή στο μεγαλύτερο μήκος των ρεμάτων. Με εξαίρεση ένα μικρό τμήμα του ρέματος Γ, συνολικού μήκους 200 μέτρων, στο ύψος του δημοτικού σχολείου, όπου η διατομή της κοίτης είναι επενδεδυμένη στο υπόλοιπο της μήκος περίπου 1.800m είτε παρουσιάζει υποτυπώδη διατομή διαστάσεων 0,50,5x1,0m, 0,5x0.5m είτε απουσιάζει εντελώς. Τα πλημμυρικά νερά όπως διέρχονται εντός του οικισμού, λόγω της απουσίας ευδιάκριτης και επαρκούς διατομής κοίτης, κινούνται ανεξέλεγκτα τόσο στο οδόστρωμα των κοινοτικών δρόμων όσο και στην επιφάνεια των οικοπέδων.
Με βάση τα στοιχεία της τοπογραφικής αποτύπωσης και της υδραυλικής μελέτη έχουν υπολογιστεί ότι οι εργασίες διευθέτησης θα γίνουν σε συνολικό μήκος 875 μ για το ρέμα «Β» και 600 μ για το Ρέμα «Γ», με επένδυση οπλισμένου σκυροδέματος στον πυθμένα και στα πρανή της κοίτης. Συγκεκριμένα η κοίτη των δύο ρεμάτων θα διαμορφωθεί σε ορθογώνια διατομή, ανοικτή στο μεγαλύτερο τμήμα της και κλειστή μόνο στα σημεία διέλευσης των τοπικών οδών και της μεταξύ τους συμβολής, με κατάληξή της τον Ολύνθιο ποταμό.
Οι εργασίες θα επιβλέπονται από αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία.

Ένταξη της Πράξης «Αντιπλημμυρικό Έργο στο Δ.Δ. Ολύνθου» με Κωδικό ΟΠΣ 5002388 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟ Δ.Δ. ΟΛΥΝΘΟΥ»

Ο Δήμος Πολυγύρου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟ Δ.Δ. ΟΛΥΝΘΟΥ», με προϋπολογισμό 2.280.000,00€. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, με προϋπολογισμό 1.757.889,41 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα), χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας Εμμανουήλ Παππά & Ρήγα Φεραίου, μέχρι τις 31/08/2017. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2371025118, FAX επικοινωνίας 2371025118, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Σαραφίδης Κωνσταντίνος.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 05-09-2017, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών). Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η εκβάθυνση και η διαμόρφωση κατάλληλης διατομής της κοίτης των δύο ρεμάτων όπως διέρχονται εντός του οικισμού της Ολύνθου και απολήγουν στον Ολύνθιο ποταμό. Με βάση τα στοιχεία της τοπογραφικής αποτύπωσης και της υδραυλικής μελέτης έχουν υπολογιστεί ότι οι εργασίες διευθέτησης θα γίνουν σε συνολικό μήκος 0+874,85 χλμ. για το ρέμα «Β» και 0+598,37 χλμ. για το Ρέμα «Γ», με επένδυση οπλισμένου σκυροδέματος στον πυθμένα και στα πρανή της κοίτης. Συγκεκριμένα  η κοίτη των δύο ρεμάτων θα διαμορφωθεί σε ορθογώνια διατομή, ανοικτή στο μεγαλύτερο τμήμα της και κλειστή στα σημεία διέλευσης των τοπικών οδών και της μεταξύ τους συμβολής καθώς και στις περιοχές με μεγάλο βάθος εκσκαφής, με κατάληξή της τον Ολύνθιο ποταμό. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την περίληψη και την διακήρυξη του έργου.

Κατεβάστε την περίληψη της διακήρυξης εδώ

Κατεβάστε τη διακήρυξη εδώ

Κατεβάστε τα τεύχη Αντιπλημμυρικό Ολύνθου εδώ (30ΜΒ rar)

 

Ματαίωση της διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά το έργο: «Αντιπλημμυρικό έργο στο Δ.Δ. Ολύνθου» λόγω τροποποίησης του νομοθετικού πλαισίου με τον Ν. 4482/2017 με χρήση ηλεκτρονικών μέσων

Κατεβάστε εδώ την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

34 εκατ. ευρώ για νέα έργα βελτίωσης και αναβάθμισης βασικών υποδομών στον Δήμο Πολυγύρου

erga34Με περισσότερα από 34.000.000 ευρώ ενισχύονται οι υποδομές στον Δήμο Πολυγύρου. Δώδεκα (12) μεγάλες παρεμβάσεις, που είτε βρίσκονται σε εξέλιξη είτε ξεκινούν το επόμενο διάστημα, θα βελτιώσουν και θα αναβαθμίσουν οδικές υποδομές, υποδομές περιβαλλοντικής και αντιπλημμυρικής προστασίας, ύδρευσης, πολιτισμού και αθλητισμού, υποδομές που αναδεικνύουν το κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου και κάνουν καλύτερη την καθημερινότητα των δημοτών και των επισκεπτών.

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου, Αστέριος Ζωγράφος τόνισε:
«Αδιάλειπτα και με πυρετώδεις ρυθμούς συνεχίζουμε τον αγώνα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης κατοίκων και επισκεπτών του Δήμου Πολυγύρου. Με συστηματική δουλειά καταφέραμε να ολοκληρώσουμε μελέτες. Με επιμονή πιέσαμε προς πάσα κατεύθυνση για τη χρηματοδότησή των δώδεκα αυτών έργων πετυχαίνοντας την ένταξή τους σε κάθε διαθέσιμο πρόγραμμα. Οι παρεμβάσεις αυτές αποτελούν κομμάτι του ευρύτερου σχεδιασμού που έχουμε κάνει. Ξεκινήσαμε δυναμικά το 2011 και συνεχίζουμε και το 2017 για να διαμορφώσουμε ένα ασφαλές για τους δημότες μας αλλά και τους επισκέπτες περιβάλλον».

Περισσότερα...

Ξεκίνησε σήμερα η λειτουργία του Βιολογικού Ορμύλιας

biologikosormyliaΣε λειτουργία τέθηκε σήμερα 12/07/2017 ο Βιολογικός καθαρισμός Ορμύλιας μετά την ολοκλήρωση του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΡΜΥΛΙΑΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» με προϋπολογισμό 1.940.817,00 €, ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ», άξονας προτεραιότητας «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΚΜ».
Ο κύριος σκοπός του σταθμού βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων (βιολογικός καθαρισμός) είναι η απομάκρυνση των βλαβερών συστατικών που περιέχουν τα αστικά απόβλητα, ώστε αυτά να διατεθούν ακίνδυνα στο περιβάλλον. Οι εργασίες που έγιναν αφορούσαν κυρίως την αντικατάσταση του φθαρμένου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Στη θέση του τοποθετήθηκε νέος – σύγχρονος με σκοπό την συμμόρφωση της ποιότητας εκροής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία για την επαναχρησιμοποίηση (άρδευση) των επεξεργασμένων λυμάτων.
Παράλληλα ολοκληρώνεται και η μελέτη για τη σύνδεση των Ψακουδίων με τον Βιολογικό Καθαρισμό Ορμύλιας.
Ο Δήμαρχος Πολυγύρου, Αστέριος Ζωγράφος, τόνισε:
«Στόχος μας ήταν η αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού στην Ορμύλια, ώστε να καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες της περιοχής. Ο βιολογικός είχε πολλές ελλείψεις και καταφέραμε να τον εκσυγχρονίσουμε, ώστε να λειτουργεί με υψηλές πλέον προδιαγραφές. Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας για την υλοποίηση έργων ανταποδοτικού χαρακτήρα προς όφελος του κοινωνικού συνόλου με στόχο ένα καλύτερο περιβάλλον. Ο Δήμος μας προχωράει μπροστά και αυτό το αποδεικνύουμε καθημερινά ως δημοτική αρχή με έργα και όχι με λόγια».
Υπενθυμίζεται ότι ο Βιολογικός στη Γαλάτιστα λειτουργεί πλήρως από την 1-11-2016 μετά την ολοκλήρωση του έργου «Αναβάθμιση Εγκαταστάσεων επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμού Γαλάτιστας (Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού)» (προϋπολογισμού 3.000.000 ευρώ) ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη παρέμβαση «ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΚΑΛΥΒΩΝ", συνολικού προϋπολογισμού 9.000.000 ευρώ. Τέλος ολοκληρώθηκε η μελέτη για τα αποχετευτικά δίκτυα και τον βιολογικό καθαρισμό της Μεταμόρφωσης.