Ενημέρωση Πολιτών

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Κατεβάστε το αρχείο εδώ: pdf gnostopoiisi-17096-2011 93.75 Kb

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Κατεβάστε το αρχείο εδώ: pdf 437--signed 211.37 Kb

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

Διακήρυξη Δημάρχου για εκδήλωση ενδιαφέροντος μίσθωσης ακινήτου

Κατεβάστε τη διακήρυξη εδώ: pdf metamorf 72.50 Kb

Κατεβάστε την περίληψη της διακήρυξης εδώ: pdf permetamorf 39.28 Kb

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

Κατεβάστε το αρχείο εδώ: pdf 4--signed 109.36 Kb