Προκηρύξεις

Διαγωνισμός για εργασίες Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 14 Αυγούστου 2015
Προκήρυξη δημοπρασίας για τη "Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Πολυγύρου για το έτος 2015" 10 Αυγούστου 2015
Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση χωραφιών 31 Ιουλίου 2015
Διαγωνισμός για εργασίες Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 30 Ιουλίου 2015
Δημοπρασία για την εκμίσθωση χωραφιού 14 Ιουλίου 2015
Προκήρυξη δημοπρασίας για την "Προμήθεια ελαστικών" 17 Ιουνίου 2015
Προκήρυξη δημοπρασίας για την "Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Πολυγύρου για το έτος 2015" 09 Ιουνίου 2015
Προκήρυξη δημοπρασίας για την "Προμήθεια ανταλλακτικών Οχημάτων και Μηχανημάτων Δήμου Πολυγύρου 2015" 09 Ιουνίου 2015
Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών αρτοζαχαροπλαστείου για την κατασκήνωση Μεταμόρφωσης 09 Ιουνίου 2015
Διαγωνισμός για την προμήθεια κατεψυγμένων τροφίμων για την κατασκήνωση Μεταμόρφωσης 09 Ιουνίου 2015