Προκηρύξεις

Αντιπυρική προστασία κοινοτικού δάσους Δουμπιών Δήμου Πολυγύρου 02 Σεπτεμβρίου 2015
Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου καθαριότητας σχολικών κτιρίων Β/θμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2015-2016 28 Αυγούστου 2015
Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου καθαριότητας σχολικών κτιρίων Α/θμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2015-2016 28 Αυγούστου 2015
Αντιπυρική προστασία προστατευτικού δάσους Πολυγύρου Δήμου Πολυγύρου 26 Αυγούστου 2015
Αντιπυρική προστασία κοινοτικού δάσους Βάβδου Δήμου Πολυγύρου 26 Αυγούστου 2015
Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών ύδρευσης άρδευσης Δ.Ε. Πολυγύρου 21 Αυγούστου 2015
Διαγωνισμός για την προμήθεια λαμπτήρων 21 Αυγούστου 2015
Διαγωνισμός για την προμήθεια λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 21 Αυγούστου 2015
Δημοπρασία για την εκμίσθωση εκτάσεων Τ.Κ. Σανών 21 Αυγούστου 2015
Αντιπυρική προστασία προστατευτικού δάσους Παλαιόχωρας & Ριζών Δήμου Πολυγύρου 19 Αυγούστου 2015