Προκηρύξεις

Δημοπρασία για την εκμίσθωση εκτάσεων Τ.Κ. Σανών 21 Αυγούστου 2015
Αντιπυρική προστασία προστατευτικού δάσους Παλαιόχωρας & Ριζών Δήμου Πολυγύρου 19 Αυγούστου 2015
Διαγωνισμός για εργασίες Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 14 Αυγούστου 2015
Προκήρυξη δημοπρασίας για τη "Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Πολυγύρου για το έτος 2015" 10 Αυγούστου 2015
Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση χωραφιών 31 Ιουλίου 2015
Διαγωνισμός για εργασίες Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 30 Ιουλίου 2015
Δημοπρασία για την εκμίσθωση χωραφιού 14 Ιουλίου 2015
Προκήρυξη δημοπρασίας για την "Προμήθεια ελαστικών" 17 Ιουνίου 2015
Προκήρυξη δημοπρασίας για την "Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Πολυγύρου για το έτος 2015" 09 Ιουνίου 2015
Προκήρυξη δημοπρασίας για την "Προμήθεια ανταλλακτικών Οχημάτων και Μηχανημάτων Δήμου Πολυγύρου 2015" 09 Ιουνίου 2015