Προκηρύξεις

Aνακοίνωση προκήρυξης για σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου Καθηγητών Φυσικής Αγωγής 02 Δεκεμβρίου 2015
Χορήγηση αδειών υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου 27 Νοεμβρίου 2015
Επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση χωραφιού στη Δημοτική Ενότητα Ορμύλιας 17 Νοεμβρίου 2015
Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» 11 Νοεμβρίου 2015
Προσλήψεις ορισμένου χρόνου στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς 10 Νοεμβρίου 2015
Επαναληπτική δημοπρασία για τη μίσθωση γεώτρησης 09 Νοεμβρίου 2015
Δημοπρασία για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων 04 Νοεμβρίου 2015
Διακήρυξη "Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Γαλάτιστας 04 Νοεμβρίου 2015
Δημοπρασία για την εκμίσθωση χωραφιού στη Τ.Κ. Γαλάτιστας 29 Οκτωβρίου 2015
Προκήρυξη επαναληπτικού διαγωνισμού για την "Προμήθεια δύο μεταχειρισμένων ημιφορτηγών" 29 Οκτωβρίου 2015